Gluhwein Gesellschaft är ett sällskap grundat
2010 av dem idag 4 grundmedlemmarna.

Namnet har sin grund i att sällskapet i
begynnelsen samlades för att glödga vin.

Med tiden växer Gluhwein Gesellschaft
stadigt till ett större sällskap av speciellt inbjudna män.